Despre noi ServiciiAparaturaAutorizatiiContact
DETERMINĂRI DE LABORATOR
Nr. Crt.
Denumirea determinării
GEOTEHNICĂ ȘI FUNDAȚII
1
Prelevare probe tratate şi netratate cu lianți hidraulici
2
Determinarea umidității în laborator
3
Determinarera densității prin metoda cântăririi hidrostatice
4
Determinarea limitei inferioare de plasticitate - metoda cilindrilor de pamant
5
Determinarea limitei superioare de plasticitate - metoda cu cupa Cassagrande
6
Determinarea granulozității prin metoda sedimentării
7
Determinarea granulozității prin cernere
8
Umflare liberă
9
Determinarea caracteristicilor de compactare pentru amestecuri cu și fără lianți hidraulici - determinarea Proctor
10
Greutatea volumetrică
11
Determinarea conținutului de humus solubil în alcalii
12
Determinarea pământului
DETERMINĂRI PE BETON
13
Prelevare de probă din betonul proaspăt
14
Confecționare cuburi beton
15
Confecționarea epruvetelor din agregate tratate cu lianți hidraulici
16
Rezistența la compresiune a epruvetelor din agregate tratate cu lianți hidraulici
17
Rezistența la întindere indirectă a epruvetelor din agregate tratate cu lianți hidraulici
18
Determinarea rezistenței la compresiune a betonului
19
Determinarea lucrabilității prin metoda răspândirii
20
Determinarea lucrabilității prin metoda tasării
21
Densitatea aparentă a betoanelor în stare proaspătă
22
Densitatea aparentă a betonului întărit
23
Elaborare rețetă beton
24
Determinarea impermeabilității betonului
25
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț
DETERMINĂRI PE CIMENT
26
Prelevare probă de ciment
27
Determinarea fineții de măcinare (cernere)
28
Determinarea timpului de priză
29
Determinarea constanței de volum
30
Starea de conservare
DETERMINĂRI PE MIXTURI ASFALTICE
31
Extragere carotă din îmbrăcăminte de asfalt
32
Refacere asfalt dupa extragere carotă din îmbrăcăminte de asfalt
33
Prelevare probă din mixtură asfaltică preparată la cald
34
Tăiere carotă extrasă din îmbrăcămintea asfaltică
35
Determinarea dimensiunilor probelor de mixturi asfaltice
36
Determinarea grosimii straturilor de mixturi asfaltice
37
Determinarea masei volumice maxime
38
Compoziție mixturi asfaltice (metoda prin centrifugare)
39
Compoziție mixturi asfaltice(metoda Soxhlet)
40
Determinarea granulozității agregatelor din mixtura asfaltica
41
Confecționarea probelor cu maiul compactor
42
Determinarea Marshall
43
Determinarea umidității (prin uscare)
44
Determinarea umidității (prin distilare)
45
Determinarea densității aparente
46
Determinarea volumului de goluri
47
Determinarea masei volumice si a caracteristicilor volumetrice a epruvetelor si carotelor
48
Determinarea sensibilității la apă a probelor de mixtură
DETERMINĂRI PE BITUM
49
Prelevare probă bitum
50
Determinarea penetrației
51
Determinarea punctului de înmuiere
52
Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale
53
Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat
DETERMINĂRI PE AGREGATE
54
Prelevare probă
55
Determinarea umidității
56
Determinarea granulozității prin cernere
57
Determinarea conținutului de părți fine (echivalent de nisip)
58
Aprecierea fineții. Încercarea cu albastru de metilen
59
Metoda determinării masei volumice în vrac și a porozității intergranulare
60
Uzura cu mașina Los Angeles
61
Uzura cu mașina MicroDeval
62
Determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu
63
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț
64
Determinarea coeficientului de formă
65
Aspectul și forma granulelor
66
Conținutul de argilă
67
Conținut de cărbune
68
Conținut de humus
69
Părți levigabile
70
Densitatea
71
Densitatea aparentă a granulelor de minim 7,1mm
72
Densitatea în grămadă în stare uscată
73
Densitate în stare de umiditate naturală
74
Umiditatea
75
Variația de volum a agregatelor cu Dmax 7,1 în funcție de umiditate
76
Absorția de apă și porozitate aparentă
77
Porozitatea totală
78
Volum de goluri
79
Curba granulometrică
80
Modul de finețe
81
Valori medii b/a și c/a ale granulelor cu dmin>7,1mm
82
Coeficient de neuniformitate
83
Coeficient de hidrofilie pentru filer
84
Densitatea aparenta pentru filer
DETERMINĂRI PE TEREN
85
Determinarea capacitatii portante a drumurilor și structurilor rutiere suple și semirigide - pârghia Benkelmann
86
Determinarea capacității portante pe teren cu placa statică și dinamică
87
Determinarea gradului de compactare prin metoda con+nisip

 

S.C. TLI ROM S.R.L